top of page
< Back

Hayadan

ministry of science

Conversation

צוות אנרגיה מתחדשת של מו"פ המשולש יוביל מאגד הכולל 12 מוסדות מחקר וחברות מסחריות מ-4 מדינות שונות בפרויקט המחקר, שיבדוק דרכים חדשניות לייצור חשמל בחממות המשמשות לגידול ירקות מבלי לפגוע ביבול החקלאי.

צוות המחקר באנרגיה מתחדשת של מרכז מחקר ופיתוח אזורי המשולש (TRDC) בכפר קרע הנתמך ע"י משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, נבחר להוביל פרויקט מחקר בתוכנית Horizon-Europe היוקרתית.

מדובר בפרויקט מחקר אותו יזם והגיש מו"פ המשולש, בתור ראש מאגד הכולל 11 שותפים נוספים בגרמניה, אוסטריה, יוון ואיטליה. פרויקט המחקר שאושר הוא בהיקף של כ-5.5 מליון יורו, מתוכם מו"פ המשולש יתוקצב בכ-1.2 מליון יורו ל-3 שנים. במאגד חברות בין היתר אוניברסיטת הומבולדט, ברלין; אוניברסיטת באקו, וינה; אוניברסיטת ורגאטא, רומא; אוניברסיטת טיסאלי, יוןן; ואוניברסיטת ת"א הנותנת את החסות האקדמית למו"פ המשולש. כמו כן, המאגד כולל ארבע חברות מסחריות, בהן חברת טרייסולר, חברת הזנק אשר הוקמה במטרה למסחר את הידע ולהפיץ את הטכנולוגיה המפותחת במסגרת הפרויקט בעולם.

פרויקט המחקר המדובר יבדוק דרכים חדשניות לייצור חשמל בחממות המשמשות לגידול ירקות מבלי לפגוע ביבול החקלאי. המחקר נערך בשימוש טכנולוגיה אגרי-וולטאיות המבוססת על השימוש בשטחים חקלאיים לייצור אנרגיה סולרית ולחקלאות בו-זמנית. השימוש הכפול יאפשר לחולל חשמל ולוודא ביטחון תזונתי, יוביל להפחתת טביעת הרגל הפחמנית, ולגיוון של שוק הפקת האנרגיה. ניתן ליישם את הפרויקט במעל ל-5 מיליון דונם חוות בעולם.

"הזכייה של המאגד בהובלת מו"פ המשולש היא בשורה של ממש מאחר והיא מביאה לידי ביטוי את הידע והמומחיות שנצברו בארץ בתחום החשמל הסולארי והחקלאות," אמרה מנכ"לית משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, הילה חדד-חמלניק: "נושא הבטחון התזונתי הפך בשנים האחרונות לאחד הנושאים החשובים ביותר ברמה העולמית ושיתוף פעולה ישראלי-אירופאי בנושא יוכל לתרום לנושא רבות. העובדה שפרויקט בעל פרופיל ציבורי גבוה כל כך צמח מתוך כפר קרע יכולה להוות דוגמא לפוטנציאל הגלום בשיתוף פעולה מדעי וטכנולוגי ערבי-יהודי."

"זו הזכייה השמינית של מרכז המו"פ בחמש השנים האחרונות והיא מבטאת את המומחיות שרכשנו בנושא השימוש הכפול בקרקע ובתשתיות ליצור חשמל מבלי לפגוע ביבול החקלאי ובנוף. פיתחנו ידע עמוק בטכנולוגיות סולאריות שונות. המטרה העיקרית היא להגן על הסביבה ומטרה חשובה נוספת היא לייצר לחקלאים בארץ ובעולם מקור הכנסה נוסף," אמר ד"ר אבראהים יחיא, המנהל המדעי של מו"פ המשולש. "הפעילות שלנו תתרום לייצוב מחירי התוצרת החקלאית ולהבטחת הבטחון התזונתי."

"אנחנו גאים מאוד בזכייה, אבל להצלחה יש שותפים רבים. אנו פועלים בתוך מציאות כפרית במשולש וזוכים לעידוד ותמיכה יוצאים מהכלל של המועצה המקומית ותושבי האזור. משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה תמך גם הוא וגם הלשכה המטפחת את יחסי המחקר עם אירופה, ISERD, הייתה לעזר חשוב בתהליך הגשת הצעת המחקר. הטכנולוגיה שבזכותה קיבלנו את מענק המחקר פותחה בין היתר בעזרת מענק מחקר במסלול מחקר יישומי באקדמיה של הרשות לחדשנות" הוסיף ד"ר יחיא.

מרכז מו"פ אזורי המשולש (TRDC) הינו מרכז מחקר אזורי שנתמך על ידי משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה. הוא פועל מזה 21 שנים בכפר קרע במשולש, תוך כדי עבודה מתמדת על מטרותיו המשלבות מצוינות מחקרית יחד עם מעורבות עמוקה בקהילה המתבטא בעיקר בחינוך ועידוד יזמות.


bottom of page